Říčanské Školy: Magic Hill

Tomáš LénárdRozhovoryNapište komentář

MagicHill
Pokračujeme v našem speciálu o říčanských školách a školkách, tentokrát se stavíme v Magic Hill, ve škole, kde jejich slovy: „Jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání a kde jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení.“ Na otázky odpovídala jednatelka ZŠ a MŠ Magic Hill Ing. Martina Olivová a ředitel ZŠ PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Co vás motivovalo k založení školy a jaké jsou její cíle?

Martina Olivová: V roce 2004 jsem založila mateřskou školu s programem, který měl dětem nabídnout smysluplné a aktivní trávení dne s výukou anglického jazyka. Mám za to, že výuka cizího jazyka má začít v co nejútlejším věku, kdy se děti učí hrou. Dále jsme stavěli na respektujícím a nedirektivním vztahu k dětem. Postupně jsme zjistili, že pro děti, které školku opouštěly, nebylo možné najít podobně směřovanou základní školu. Odtud byl tedy logický krok směrem k založení základní školy.

Jan Voda: Naše škola chce být vlajkovou lodí českého vzdělávání. Stále se hovoří o reformě vzdělávání, stále slýcháme, že kvalitní vzdělání je klíčem k životnímu úspěchu jedince a k prosperitě společnosti. Neříkáme, že se české školství za 25 let nikam nepohnulo, z našeho pohledu jsou to však změny žalostně pomalé a nesystémové. V Magic Hill bereme poptávku po dobré škole a smysluplné, radostné školní docházce naprosto vážně. Chceme ukazovat, že škola, kam děti chodí rády, kde dosahují skvělých výsledků, a kde se k rodičům přistupuje partnersky, může existovat, aniž by se muselo čekat na popud shora.FullSizeRender

Jak u vás ve škole probíhá klasický den, lišíte se hodně od státních škol a školek?

Martina Olivová: Program dne v mateřské škole zahrnuje předškolní přípravu vedenou jak v českém, tak v anglickém jazyce, děti se mohou na volbě programu podílet, do výuky zařazujeme témata, které pak děti sledují z různých úhlů. Pracujeme tematicky a projektově a stejně tak i v základní škole. Zároveň je nesmírně důležitý individuální prostor pro každé dítě, proto je počet dětí v našich třídách omezen. Učitelé tak mají možnost citlivě reagovat na potřeby každého dítěte.

Jan Voda: Nejsme alternativní koncept v tom smyslu, že bychom odmítali všechny atributy tradiční školy. Dokonce i zatracovaná frontální výuka u nás má své místo, pokud učitelé potřebují rychle a najednou sdělit všem dětem nějaké důležité informace. Přesto ale klademe důraz především na skupinovou práci, vrstevnickou diskusi, řešení problémů a činnostní učení namísto pouhé reprodukce učiva. Nejsou to žádné revoluční inovace, jen se je u nás snažíme cílevědomě uplatňovat, a to napříč celou školu.

IMG_1783

Jste dvojjazyčná škola, mohli byste více popsat, jak probíhá výuka angličtiny?

Martina Olivová: Princip dvojjazyčného prostředí uplatňujeme jak ve školce, tak ve škole. Stálou součástí našich teamů jsou rodilí mluvčí, výuka tedy není soustředěná pouze do lekcí, ale prolíná se celým dnem.

Jan Voda: Polovina pedagogů ve škole i školce jsou rodilí mluvčí, ti vnášejí do výuky autentický rozměr – není to hraní na anglickou konverzaci, kde se nutíme do témat, jež nám předepisuje učebnice. Je to živé, spontánní a zábavné mluvení o věcech, které nás zajímají, při kterém děti ani netuší, že se vlastně učí.

Martina Olivová: V základní škole výuka v anglickém jazyce představuje min 1/3 rozvrhu, máme vlastní systém, který kromě výuky jazyka jako takového rozšiřujeme o výuku předmětů v anglickém jazyce a to již od 1. třídy, dále vedeme konverzační kluby a individuální výuku.

IMG_5905

Minulý rok se u vás natáčel pořad Stream.cz „Vši ve škole“, jak probíhala spolupráce při natáčení?

Jan Voda: Tento pořad hodnotíme jako výborný počin. Veřejnosti je třeba ukazovat, že změna je možná, a nabízet rodičům, co jiného vlastně mohou po škole požadovat. Vnímali jsme to jako ocenění, když si filmový štáb v čele s renomovanými pedagogy V. Březkou a I. Málkovou vybral k natáčení právě naši školu. Rádi jsme jim všechno u nás ukázali. Bylo výborné, že po škole je mohli provádět sami naši žáci a že shodou náhod přišli natáčet zrovna v době, kdy u nás na škole probíhal halloweenský projekt. Plně se ztotožňujeme i s řadou dalších témat v ostatních dílech: slovní hodnocení, písmo comenia script, postoj k domácím úkolům atd.

https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004165-vybirame-skolu-mejte-oci-i-nos-na-stopkach

https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004269-skola-kde-moje-dite-neco-opravdu-nauci

https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004219-jak-poznam-skolu-kde-respektuji-moje-dite

Zajímavá je u vás i knihovna pro děti, je rozčleněná podle náročnosti knížek, jak přesně to funguje?

Jan Voda: Kniha je podle našeho soudu stále tradiční nástroj rozšiřování obzorů, dětí i dospělých. I když v Říčanech máme perfektně vybavenou městskou knihovnu (dětské i dospělé oddělení), budujeme si vlastní školní knihovnu s českými a anglickými tituly a máme i příruční knihovny v každé třídě. Knihovna by měla být přirozeným informačním centrem školy. Od začátku školní docházky vedeme děti cílevědomě ke čtenářství, účastníme se projektu Česko čte dětem a Rosteme s knihou.

Knihy máme neustále vystavené, jsou stále dostupné dětem, roztříděné podle náročnosti, protože jen přiměřený text baví děti číst. Sledujeme také hodnocení knih samotnými dětmi, v rámci tříd se konají čtenářské besedy. 2x ročně děláme knižní burzu a výstavu knih, čímž neustále rozšiřujeme náš fond.

Vaše děti se mimo jiné i starají o Park A. Švehly, co to konkrétně znamená?

Martina Olivová: Považujeme za důležité, abychom u dětí kromě vedení klasické školní výuky, posilovali i jejich osobnostní dovednosti a postoje. Je žádoucí, aby děti projevovaly zájem o své okolí, učily se pomáhat. Proto ve škole organizujeme dobročinné projekty a zcela logicky jsme aktivity přesunuli i do sousedního parku. Se souhlasem vedení města Říčany park A. Švehly zvelebujeme – pravidelně uklízíme, vysazujeme zeleň, vybavujeme koši a informačními cedulemi k jednotlivým druhům stromů. Současně zde pořádáme různé akce, jako třeba oslavy Dne Země nebo naposledy velmi úspěšný vánoční jarmark.

magic hill17

V tuto chvíli stavíte novou školu u Fialky, jaké máte v této souvislosti plány do budoucna?

Jan Voda: Začínali jsme před lety s malou mateřskou školkou, později jsme otevírali 1. stupeň základní školy, teď je pro nás výzvou nabídnout opravdu dobrý 2. stupeň. Lidé si stále ještě myslí, že nejlepšího vzdělání se jejich dítěti dostane jedině na gymnáziu. My jsme naopak přesvědčení, že nejlepší škola pro dítě je ta, která dobře odpovídá jeho potřebám, kde má přiměřené nároky, aby nestagnovalo a rozvíjelo se, kde se cítí bezpečně v kolektivu spolužáků i vyučujících, kde každý den přináší něco nového a zajímavého, na co se může těšit. Právě pro takovou školu poskytne budova na Fialce zázemí. Příští 4 roky budeme pokaždé otevírat další 6. třídu, dokud se kapacita 1. a 2. stupně nenaplní na 240 žáků. Učinit takové číslo dětí rok co rok šťastnými je, myslím, hodnotný plán do budoucnosti.

Stavba nové Školy Magic Hill, stav ze 7.3.2016

Stavba nové Školy Magic Hill, stav ze 7.3.2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.